Zuid-Afrika Zuid-Afrika


Land
Zuid-Afrika is vergeleken met onze Europese staten een reusachtig land. Met een oppervlakte van 1.219.000 km2 is het land 32 keer groter dan Nederland.

Bevolking
In Zuid-Afrika wonen in totaal 43,5 miljoen mensen. Het is een bonte mengeling van afkomst en huidskleur. De zwarten vormen de meerderheid van de bevolking (76,1%), dan volgen de blanken (12,8%), dan een huidskleur daartussen, de zogenaamde kleurlingen (8,5%) en tenslotte de nakomelingen van Aziatische immigranten (2,6%).

 

PretoriaSteden
Pretoria is de hoofdstad, waar ook de regering zetelt, maar het parlement zit in Kaapstad.
De grootste stad van het land is Johannesburg, de Stad van het Goud, eGoli. Het is een heel rijke en moderne stad. Aan de rand van de stad bevinden zich enorme townships, de woongebieden van de zwarte bevolking. De zwarten mochten tijdens de periode van de rassenscheiding (apartheid) (zie pagina …) alleen hier wonen.
Het was zwarten verboden in de woongebieden van de blanken te slapen, daar mochten ze slechts werken – het goud uit de grond halen, de stad draaiende houden en er inkopen doen.
Soweto (SOuth WEstern TOwnship) is de naam van zo’n voorstad. Twee belangrijke persoonlijkheden kwamen hier vandaan: de eerste zwarte president Nelson Mandela en bisschop Desmond Tutu. Beiden hebben zich onvermoeibaar ingezet voor Bisschop Tutu en Nelson Mandelavrede en verzoening in hun land.
Ook na de periode van rassenscheiding zijn armoede en werkeloosheid in de townships zeer hoog.
Durban is de grootste havenstad en de belangrijkste stad van Kwazulu-Natal*: als je in deze stad komt, denk je dat je in India bent. Je ziet er huizen in de Indische bouwstijl, tempels en moskeeën, Indische markten en mensen, wiens Indische afkomst je duidelijk van het gezicht kunt aflezen.
In het midden van de vorige eeuw verbouwden Europese kolonisten suikerriet. Omdat de Zulu’s (de zwarte bevolking van deze provincie) niet op het land wilden werken, werden gastarbeiders uit India gehaald.

Talen
In Zuid-Afrika kun je vele talen spreken en leren. De groet “Hallo, hoe gaat het?” klinkt …
In Zulu: Sawubona
In Xhosa: Molo
In het Afrikaans: Goeiemôre
in het Engels: Hello, how are you?
In Zuid-Afrika worden 11 talen gesproken: Zulu is de meest gesproken omgangstaal (23%), gevolgd door Xhosa (met 18%), Afrikaans (ongeveer 14%) en Engels (9%).

5 randGodsdiensten
78% hoort bij een christelijke geloofsgemeenschap (28% hoort bij de meer dan 4000 verschillende onafhankelijke kerken, 9% is katholiek, verder is er de Nederlands-Gereformeerde Kerk, de Methodistenkerk en vele andere). 1,8% is hindoeďstisch, 1,2% moslim en ongeveer 15% heeft een natuurgodsdienst.

Geld
Als je in Zuid-Afrika iets wilt kopen, betaal je met rand. Eén euro is ongeveer 8 rand.