Sri Lanka  

Sri LankaSri Lanka is een republiek op het gelijknamige eiland in de Indische Oceaan, even ten zuiden van India dat ligt op het Indische subcontinent. Tot 1948 was het gebied een kolonie van het Verenigd Koninkrijk, en tot 1972 werd het Ceylon genoemd. Het administratieve en zakencentrum is Colombo maar het parlement zetelt in het nabijgelegen Sri Jayawardhenapura (vroeger: Kotte). In vroegere tijden stond Sri Lanka bekend onder een aantal namen: Lanka, Lankadweepa , Taprobane, Serendib en Selan. De namen Sri Lanka en Ceylon stammen van deze namen af.
Sri Lanka is verdeeld in 9 provincies: Central, Eastern, North Central, Northern, North Western, Sabaragamuwa, Southern, Uva en Western.

Adam's Peak

Natuur
Het eiland bestaat voor een groot gedeelte uit kustvlaktes, alleen in het zuidelijke en centrale gedeelte van het eiland zijn er bergen, waaronder de Pidurutalagala (met 2524 meter de hoogste berg) en de vlakbijgelegen Adam's Peak (2243 meter), die voor gelovigen belangrijk is.
De kustlijn is gevarieerd met lange stranden, klippen in het zuidwesten en lagunes in veel andere gebieden.Sri Lanka heeft een tropisch klimaat met moessons. De noordoostelijke moesson duurt van december tot maart en de zuidwestelijke moesson duurt van juni tot oktober. Het oostelijk gedeelte van Sri Lanka is droger dan het westelijk gedeelte. Bijna 40% van het eiland wordt bedekt door bossen met open grasvlakten in de oostelijke hooglanden. Cultuurgronden beslaan 40% van het land.

Bevolking
Ongeveer 75% van de bevolking van Sri Lanka is Sinhalees, een andere grote bevolkingsgroep zijn de Tamils, die ongeveer 18% van de bevolking uitmaken en voornamelijk in het noorden en oosten van het land wonen. Verder zijn er nog de moren, die ongeveer 7% van de bevolking uitmaken, de Burghers van gemengde Europese afkomst en de Wanniyala-Aetto of Veda's, de laatste afstammelingen van oude volkeren. Het Engels is de nationale taal en wordt gesproken door ongeveer 10% van de bevolking. Het Singhalees en het Tamil zijn de andere officiŽle talen.Jonge MonnikenReligie
Ongeveer 70% van de bevolking is Theravada-boeddhist (voornamelijk Sinhalezen), ongeveer 15% is hindoe (voornamelijk Tamils), ongeveer 8% is christelijk (7% katholiek, 1% protestants) en ongeveer 7% is moslim (voornamelijk Soenni).

 

VOC Pakhuis op Sri LankaGeschiedenis
De prehistorische inwoners van Sri Lanka waren de Wanniyala-Aetto, beter bekend als de Veda's. Aangenomen wordt dat de Singhalezen arriveerden in de 6e eeuw voor Christus. Ze zijn waarschijnlijk afkomstig uit Noord-India. Het boeddhisme werd geÔntroduceerd in het midden van de 3e eeuw voor christus. Er ontwikkelden zich verschillende beschavingen rond steden als Anuradhapura en Polonnaruwa.
In ongeveer de 13e eeuw migreerden de Tamils naar het noorden van het eiland vanuit Zuid-India. De relaties tussen de beide groepen (Singhalezen en Tamils) waren complex, soms vreedzaam en soms oorlogszuchtig. Beiden vielen de andere groep verscheidene malen aan. De Tamils slaagden erin de Singhalezen in de loop der eeuwen naar het zuiden van het eiland te drijven.
In 1505 vestigden de Portugezen zich op het eiland en zij zouden blijven tot 1655. De Portugezen werden gevolgd door de Nederlanders. In 1796 namen de Britten het eiland over van de Nederlanders, het werd een kroonkolonie in 1802.

President Chandrika Kumaratunga

 

Politiek
Sri Lanka is nu een democratische republiek met een gekozen parlement. De president van Sri Lanka, ( vanaf 1994 is dat Chandrika Kumaratunga) wordt iedere 6 jaar direct gekozen en is zowel het staatshoofd als het hoofd van de regering en het hoofd van de strijdkrachten. De president is verantwoording schuldig aan het parlement en kan uit zijn post verwijderd worden door een stemming die gewonnen wordt met een twee derde meerderheid en in overeenstemming met het hooggerechtshof. De president wijst een regering aan die bestaat uit ministers die verantwoording schuldig is aan het parlement. De assistent van de president is de minister-president, die komt uit de heersende partij in het parlement.Theeplantages

Economie
Sri Lanka wordt gerekend tot de ontwikkelingslanden met een laag gemiddeld inkomen. De belangrijkste exportproducten van Sri Lanka zijn textiel, kleding, thee, diamanten, kokosnootproducten en aardolie. In 1996 maakten door verdergaande industrialisatie landbouwproducten nog maar 20% uit van de export, in vergelijking met 93% in 1970. De landbouw geeft nog wel werk aan bijna de helft van de bevolking. Textiel en kleding maken 63% uit van de exportproducten.

Tsunami
26 December 2004 is Sri Lanka getroffen door tsunami's als gevolg van een zware zeebeving waardoor veel doden en gewonden vielen. Hierdoor werd er een harde klap uitgedeeld aan het toerisme dat net weer opkwam na de jaren van binnenlandse strijd. De golf kostte aan 30.000 mensen het leven, in dit land alleen al..