NigeriaVlag van Nigeria

"Feel the rhythm". In de straten van Nigeria hoor je altijd muziek. De mensen deinen mee op het ritme van traditionele Afrikaanse juju-muziek, Afrobeat en reggea. Het is geen veilig land om naartoe te gaan, er is veel corruptie, maar wel mooi en fascinerend. In Nigeria wonen 250 verschillende volkeren of stammen bij elkaar. Iedere stam heeft zijn eigen taal, geschiedenis en geloof, maar ze lopen als één volk over straat.

Kaart van NigeriaLigging
Nigeria ligt in het westen van Afrika en grenst voor een deel aan zee, de Golf van Guinea. Buurlanden zijn Niger, Benin, Tsjaad, Lagos en Kameroen. Ze heeft een oppervlakte van 923.768 km2, Nederland past er ongeveer 27 keer in. Nigeria dankt haar naam aan de 4200 km lange rivier de Niger, op Zaïre en de Nijl na de langste rivier van Afrika. In het noorden en langs de grens met Lagos loopt een bergketen, waar geïsoleerde bergvolkeren wonen. Tegen de grens met buurland Kameroen wordt het landschap hoger. Hier ligt het Shebshi-gebergte en het hoogste punt van Nigeria, namelijk de Dimlang, is 2042 meter hoog.

 

Niger Delta

Klimaat
Nigeria is een tropisch land, hoewel er klimaatverschillen zijn door de grootte van het land en door de hoogteverschillen, is de gemiddelde temperatuur 26°C.

 

Kolobusaap

Flora en Fauna
Nigeria bestaat uit tropisch regenwoud en droge savannen. De regenwouden zijn echter sterk in verval. Export van tropisch hardhout is inmiddels ook verboden. In het noordoosten van Nigeria zijn woestijnsteppen, in het midden groeien struiken en verschillende bomen zoals de baobab (apebroodboom). Langs de kust groeien mangrovebossen en zijn er moerassen.
In dit land wonen heel veel dieren die we meestal alleen in de dierentuin aantreffen, als de leeuw, olifant, nijlpaard, giraffe, antiloop, buffels en de bedreigde zeekoe. In het regenwoud worden nog steeds nieuwe diersoorten ontdekt, onder meer het reuzenzwijn en de kolobusaap. Verder zijn er veel verschillende vogels: ooievaars, struisvogels en de maraboes.

Drukke straat in Lagos

Bevolking
Nigeria is een dichtbevolkt land met meer dan 129 miljoen inwoners. Er leven iets meer dan 140 inwoners per vierkante kilometer(!) Het geboortecijfer ligt dan ook drie keer hoger dan het sterftecijfer. De belangrijkste bevolkingsgroepen van Nigeria zijn de Hausa (29%) in het noorden, de Yoruba (21%) in het zuidwesten, en de Ibo (18%) in het zuidoosten. Religieus gezien valt Nigeria ruwweg uiteen in noord en zuid: de noordelijke Hausa zijn overwegend moslim, de Yoruba en Ibo zijn christen. De gebieden in het noorden behoren tot de Sahel-Sudan zone. De gebieden in het zuiden zijn traditioneel op de kust gericht. Er wordt in Nigeria Engels, Hausa, Yoruba, Ibo en Fulfulde gesproken.

 

Geschiedenis
De Yoruba zijn waarschijnlijk in de tiende eeuw in het zuidwesten van Nigeria gearriveerd. De komst van de Europeanen in de 19e eeuw, betekende verzwakking van de positie van de Yoruba. De Ibo in het zuidoosten kenden geen centraal bestuur en geen schrift. Het waren uiteindelijk de Britten die de koloniale macht in het huidige Nigeria werden. Zij voegden noord en zuid, gebieden die tot dan toe weinig met elkaar te maken hadden en ook sterk van elkaar verschilden, samen tot wat uiteindelijk Nigeria zou worden. De Islamitische Hausa hadden minder moeite met de nieuwe machthebbers dan de Ibo en Yoruba uit het zuiden. Uiteindelijk is Nigeria in 1960 formeel onafhankelijk geworden.

Olusegun Obasanjo, president van Nigeria

Politiek
De Ibo’s uit het zuiden wilden hun zelfstandigheid terug. Kort na de formele onafhankelijkheidsverklaring hebben ze er alles aan gedaan om onder de Nigeriaanse vlag vandaan te komen. Militaire leiders hebben uiteindelijk de touwtjes in handen genomen en de Ibo’s gedwongen bij de staat te blijven. Na zestien jaar militaire dictatuur werden er in mei 1999 weer verkiezingen gehouden. Oud-generaal Olusegun Obasanjo kwam als winnaar uit de bus. Hij verklaarde zich voorstander van democratisering en droeg de macht over aan de burger. Obasanjo komt uit het christelijke zuiden van Nigeria. In april 2003 is hij herkozen.

Economie
Onder president Obasanjo is de economie enigszins gestabiliseerd. Olie blijft de kern van de Nigeriaanse economie en de financiële basis van de staat. Nigeria is de belangrijkste olie- en gasexporteur van Afrika (7e van de wereld); de olie bepaalt voor meer dan 75% de staatsinkomsten. Veel andere sectoren, met name de landbouw, zijn verwaarloosd. De regering-Obasanjo had sinds haar aantreden economisch het tij mee. De olieprijzen zijn inmiddels gedaald, waardoor de economie en in het bijzonder de overheidsfinanciën in de problemen zijn gekomen. De overheid kan slecht met geld omgaan, wat zorgt voor begrotingstekorten en verder oplopende schulden.

Cassave schoonmaken

Eten
Nigerianen eten als basisvoedsel kookbananen, cassave en jamwortel, soms ook rijst en maïs. ’s Middags is soep een geliefd gerecht, die lekker pittig wordt gekruid. Ze eten de soep niet met een lepel maar met de rechterhand. Ook ander voedsel wordt zo gegeten. De linkerhand beschouwen ze als onrein. In de straten van Nigeria zijn ook verschillende snacks te krijgen als suya en sterk gekruide kebab.

Voor meer informatie:

www.landenweb.com
www.nigeria.pagina.nl
Ambassade van Nigeria, Wagenaarweg 5, 2597 LL Den Haag, telefoon 070 – 350 17 03.