KENYA
WAAR DE EERSTE MENS WOONDE...

 

kenia1.jpg (10583 bytes)Hier aan de oever van het Victoriameer begon het allemaal. Het leven van de mens. Je weet misschien wel dat de aarde al heel oud is. In het begin was er geen leven leven op aarde. Dat begon heel klein. Eerst in het water. Toen kwamen er planten, dieren op het land en ten slotte de mens.

kenia3.jpg (15356 bytes)

Miljoenen jaren duurde het voor de mens werd zoals hij nu is. 12 miljoen jaar geleden( dat is een 12 met zes nullen!) leefde hier in Kenya de "Kenya-pithicus". Dat was een soort mensaap die nog in de bomen leefde. Maar de bossen verdwenen steeds meer. Ze maakten plaats voor grote weilanden: de savannen zoals we die nu nog in Kenya zien. Daarom ging de voorloper van de mens op twee benen lopen. 3 miljoen jaar geleden raapte een mens een steen op die door het water van het meer gladgemaakt was. Hij maakte er een stenen werktuig van. Daar kon hij mee bouwen en dingen snijden. Nu er minder te jagen viel moest hij plannen maken met anderen hoe ze dat het beste konden doen. Zo veranderden heel langzaam zijn hersenen en zijn hele lichaam. 40.000 jaar geleden ontstond zo de "Homo sapiens", de mens zoals hij nu is.

Die mens zwermde vanuit het oosten van Afrika uit over de hele wereld. Zo zijn onze verre voorouders in onze streken terecht gekomen.

Er zijn ook weer mensen teruggekomen naar Kenya. Dat is ook al lang geleden gebeurd. 2.000 jaar trok het Luo-volk naar dit gebied bij het Victoriameer. Dat waren de voorouders van Sarah, Okeyo en Atieno. Zij horen nu tot het volk van de Luo.

Heel vroeger waren de Luo alleen veehouders die met hun kudden koeien, geiten en schapen rondtrokken op zoek naar goed grasland. Later zijn ze ook akkerbouwers geworden.

Ook nu nog woont en werkt het grootste gedeelte van de Kenyanen op het platteland. Ze zijn veehouder en akkerbouwer tegelijk. De boeren wonen met hun hele familie bij elkaar. Opa's en oma's, ooms en tantes en alle kinderen leven samen. Om hun huizen liggen kleine veldjes, waarop voedsel wordt verbouwd. De families verbouwen mais, bonen, aardappelen of bananen. Ugali, hun belangrijkste voedsel, wordt van witte mais gemaakt. Daarnaast vissen ze in het meer en houden ze vee.

Veel toeristen reizen jaarlijks naar Kenya om een bezoek te brengen aan één van de vele wildparken. Daar leven olifanten, zebra´s, giraffen, neushoorns en leeuwen. Dieren die wij hier alleen in de dierentuin kunnen zien, leven daar gewoon in het wild! De toeristen logeren vaak in dure hotels in het centrum van Nairobi. Voor hen is Kenya een mooi en rijk land met vriendelijke mensen.

KeniaVoor de Kenyanen zelf is het land niet altijd zo rijk.

De grond in Kenya is niet erg vruchtbaar en vaak is er gebrek aan water. Als de oogst een keer mislukt, hebben boeren niet genoeg geld om nieuw zaaigoed te kopen en het schoolgeld voor hun kinderen te betalen.

Bovendien wordt het voor de boeren steeds moeilijker een stukje land te krijgen. Dat komt omdat de bevolking in Kenya jaarlijks erg snel groeit, het snelst van de wereld. Nu wonen er ongeveer 30 miljoen mensen in Kenya. In het jaar 2000, dus over vier jaar, zullen dat er al 35 miljoen zijn.

Omdat het platteland overbevolkt is trekken veel mensen naar de stad Nairobi. Ze kunnen dan vaak geen werk vinden en komen in één van de grote volkswijken aan de rand van de stad terecht.

 

Als je op de kaart van Afrika kijkt, zie je Kenya al snel liggen. Dat komt omdat het zo´n groot land is, wel 14 keer zo groot als Nederland. De hoofdstad van Kenya heet Nairobi.

In Kenya wonen heel veel verschillende groepen, die allemaal hun eigen taal spreken. Om toch met elkaar te kunnen praten, spreken ze allemaal ook nog Kiswahili, een taal die in veel Oostafrikaanse landen wordt gesproken. Op school leren kinderen ook nog Engels. Iedereen in Kenya die de basisschool heeft afgemaakt, spreekt dus maar liefst drie talen!

Het Victoriameer ligt in het zuidwesten van Kenya. Het is een van de grootste meren op de wereld. Dit meer is zo groot dat er, net als bij een zee, eb en vloed optreedt. Voor de mensen die aan het meer wonen, is het water heel belangrijk: ze gebruiken het om hun land mee te besproeien en om in te vissen. In het gebied rond het Victoriameer wordt het leven voor de boeren en vissers steeds moeilijker. In het meer leeft de nijlbaars. De mensen zelf hebben een paar van die vissen in het meer gebracht. Ze hoopten dat er dan voor de vissers steeds meer zouden komen. Maar de nijlbaarsen werden zo De vlag van Keniareusachtig groot, dat ze voor de vissers moeilijk te vangen waren. Bovendien eet de nijlbaars alle kleine vissen uit het meer op.

 

Zo ziet de vlag van Kenya eruit. De kleuren en voorwerpen hebben een speciale betekenis. Zwart is de huidskleur van de mensen die er leven. Groen de kleur van het land waar ze op wonen en werken. De speren en het schild herinneren aan de wapens die de voorouders gebruikten om het land te verdedigen. De twee witte banen zijn teken van vrede. Ze geven ook aan dat alle volken in Kenya bij elkaar horen. Dat ze één zijn.