SUGGESTIES VOOR LITURGIE

Hieronder vindt u suggesties en materiaal
voor kinderwoorddiensten en gezinsvieringen

VEERTIGDAGENTIJD & PASEN 2009

Het leven krijgt weer kleur - Veertigdagen
naar het Veertigdagenproject 2006 van Bonnefooi, uitgave Narratio. (www.narratio.nl)