FEESTDAGEN

Er zijn zoveel religies en zoveel feesten in deze dagen,
er valt genoeg te vieren en te gedenken.
Z
eker wel... kijk maar hieronder..

2010
November
1 Allerheiligen

klik voor meer

2 Allerzielen
3 Hubertus met het hert

klik voor meer

5 Divali (Hindoe)

klik voor meer

11 Sint Maarten

klik voor meer

13-17 Id-ul-Hadj - Bedevaart naar Mekka (moslim)

klik voor meer

16 Id-ul-Adha - Offerfeest (islam)

klik voor meer

28 1e zondag van de Advent

klik voor meer

December
2 - 9 Chanoeka (Joods)

klik voor meer

5 Sint Nicolaas

klik voor meer

7 Islamitisch Nieuwjaar (1432)
25 - 26 Kerstmis

klik voor meer

2011
Januari

1

Nieuwjaar

klik voor meer

6 Driekoningen / Epifanie

klik voor meer

20 Toe Bisjwat (joods)
Februari
3 Chinees Nieuwjaar

klik voor meer

8 Basant Panchami
15 Id ul Maulid - geboorte van de profeet (islam)
De geboortedag van de profeet Mohammed wordt feestelijk gevierd, thuis en in de moskee. Op deze dag worden veel zoete dingen gegeten en gedronken. Dat staat symbool voor de zoete (positieve) manier, waarop men over Mohammed denkt. In Turkije worden ’s avonds alle lichtjes in de moskee aangestoken. En eten de mensen een kom griesmeel met boter en honing: het lievelingseten van Mohammed.
Maart
3 Maha Shivrati (Hindoe)
6 - 8 Carnaval (Katholiek)

klik voor meer

9 Aswoensdag

klik voor meer

19 Holika Dahan (Hindoe)
20 Holi (Hindoe)

klik voor meer

20 - 21 Poerim (joods)
Poerim valt op 14 adar en duurt een dag. Het feest herinnert ons aan de tijd van koning Achasjveros, zijn sluwe adviseur Haman en de lieflijke koningin Esther. Ongeveer 450 jaar voor de gewone jaartelling heeft Esther weten te voorkomen dat de joden in het Babylonische rijk vermoord werden.
Op Poerim is het een mitswa om de naar de megilla te luisteren. De megillat Esther is de rol waaruit het verhaal van Esther wordt gelaajnd (voorgelezen). Zowel op de avond dat Poeriem ingaat als op de daaropvolgend ochtend wordt de megilla in sjoel gelaajnd. Het is ook traditie je te verkleden en speciaal gebak te eten: de zogenaamde hamansoren en kiesjeliesj. Op Poerim brengt men wat lekkere hapjes naar vrienden en bekenden. Bovendien wordt je geacht tsedaka (liefdadigheid) te geven aan minstens twee goede doelen.
25 Maria Boodschap
April
12 Ramnavmi (hindoe)
17 Palmzondag

18

Hanuman Jayanti (hindoe)

19-25 Pesach (joods)
Pesach duurt acht dagen en herinnert aan de uittocht van de joden uit Egypte en daarmee de bevrijding van de slavernij. De joden hadden zo weinig tijd om weg te komen, dat ze hun broden niet konden laten rijzen. Daarom eten we alle acht dagen van Pesach geen voedsel dat op de een of andere manier gerezen of gegist is. Geen brood dus, maar bijvoorbeeld ook geen bier. Het verbod houdt niet op bij eten: we mogen dit soort drank en voedsel zelfs niet in huis hebben. Vandaar de beroemde traditionele Pesach-schoonmaak, waarin het hele huis wordt ontdaan van chameets (gist).
De avond waarop Pesach ingaat lezen we het verhaal van de uittocht, uit de hagada, een speciaal boekje. Op tafel staat een speciale schotel waarop stukjes voedsel liggen die symbolisch zijn voor het Pesach-verhaal. De schotel heet een seiderschotel en de avond wordt seideravond genoemd. Acht dagen lang eten we de beroemde matzes. Over Pesach zou je een boek kunnen schrijven; wij besluiten hier met de opmerking dat het thema van Pesach, namelijk bevrijding, altijd actueel blijft.
21 Witte donderdag
22 Goede vrijdag

klik voor meer

24 - 25 Pasen

klik voor meer

30

Koninginnedag

Mei

1

Jom Hashoa (joods)
Op Jom Hasjoa staat men stil bij de mensen die tijdens het nazistische regime zijn vermoord en bij de invloed van de Sjoa op het joodse volk. Jom Hasjoa valt elk jaar op 26 niesan. De herdenking vindt de avond ervoor plaats in de Hollandsche Schouwburg, vanwaar in de oorlog vele joden zijn weggevoerd.

1

Internationale dag van de arbeid (1889)

4 Dodenherdenking
5 Bevrijdingsdag (1945)

9

Jom Ha'atsmaoet (joods)
Jom Ha'atsmaoet wordt gevierd op de vijfde dag van de maand Ijar. Op deze dag vieren wij de onafhankelijkheid van Israel als staat (1948). In Israel zijn er op deze dag allerlei festiviteiten en worden in synagogen extra gebeden van dank gezegd.

Juni
2 Hemelvaart (christelijk)
5 Hindoestaanse Immigratie
Viering van de aankomst in 1873 van het zeilschip ‘Lalla Rookh’ met de eerste hindoestaanse contractarbeiders uit India in Suriname.
7

Sacramentsdag
Kerkelijke feestdag waarop de eucharistie als sacrament voor de aanwezigheid van Christus in de gaven van brood en wijn herdacht wordt.
Vanaf het einde van de 13e eeuw werd op Sacramentsdag een processie gehouden. De priester droeg daarbij het Heilig Sacrament (de heilige hostie) door de kerk of het open veld. Gilden in feestelijke kledij fleurden met vlaggen en banieren de stoet op.

8 - 9 Sjawoeót - Wekenfeest (2 dagen) (joden)
Zeven weken na de uittocht uit Egypte kregen de joden de Tora. Sjawoe'ot, ook wel het wekenfeest genoemd, herinnert aan deze ingrijpende gebeurtenis bij de berg Sinai. Sjawoe'ot duurt twee dagen. Het is de gewoonte een nacht door te leren uit de Tora en melkproducten te eten, bijvoorbeeld cheesecake. Het jodendom wil benadrukken dat hoewel de Tora ons toen gegeven is, het aan elke individuele jood is de Tora elke dag, waar dan ook ter wereld, te ontvangen.

klik voor meer

9

Nacht van de wonderen (moslim)
Tijdens de Nacht van de Wonderen werd de moeder van Mohammed zwanger van de Grote Profeet.

12 -13

Pinksteren (christelijk)

klik voor meer
28 Lailat ul Meraj - Hemelvaart van de profeet (moslim)
De 27ste van de islamitische maand rajab is de nacht van de reis van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) van Mekka naar Jeruzalem, en zijn daaropvolgende reis naar de hemel. Deze miraculeuze gebeurtenis wordt ’s avonds in de moskee, in de "gezegende nacht" herdacht. De engel Jibrail nam Mohammed (v.z.m.h.) in Mekka bij de arm, toen deze lag te slapen voor de moskee. Voor de poort van de moskee stond een wit rijdier. Het dier, Buraak, had vleugels aan zijn hoeven, waarmee het zich voortbewoog. Buraak vloog samen met Mohammed (v.z.m.h.) en Jibrail naar Jeruzalem. Op de berg van de tempel stopte Jibrail. Op het plein boven op de heuvel zaten Mozes, Jesaja, Jezus en nog vele andere profeten (vrede zij met hen allen). Na met hen gebeden te hebben klom Mohammed (v.z.m.h.) met behulp van een ladder, een meraj, naar de zeven hemelen. In de zevende, hoogste hemel zag hij Allah. Daarna keerde hij terug naar Mekka. Deze overlevering heeft ervoor gezorgd dat voor moslims Jeruzalem, na Mekka, de heiligste stad is. Op de plek waar Mohammed (v.z.m.h.) volgens de overlevering naar de zevende hemel ging, werd later de Al-Aqsa moskee gebouwd.
Juli
1 Keti-koti - afschaffing van de slavernij (Suriname)
Op deze dag wordt de afschaffing van de slavernij gevierd in Suriname. Keti-koti betekent: ‘ketting snijden’: vroeger werden slaven namelijk aan de ketting gelegd. Het is een vrolijk tropisch feest met traditionele kleren, muziek, dans, eten en drinken, dat tot diep in de nacht doorgaat. In Nederland wordt dit feest ook gevierd: het Kwakoe-festival. Kwakoe is de naam van een slaaf, die ooit ontsnapte en daarmee het symbool werd voor vrijheid.
2 Dia di Himno i Bandera (Curacao)
De dag, waarop het volkslied en de vlag van het eiland curacao wordt gevierd. Er zijn onder andere sportwedstrijden, opvoeringen en kinderactiviteiten.
6 Dag van de Martelaren van Gorcum
Omwille van hun katholieke geloofsovertuiging werden zij op 9 juli 1572 opgehangen aan de balken van een oude turfschuur te Briele.

klik voor meer

15 Lailat ul Baraat - Nacht van de lotsbezegeling (moslim)
De veertiende nacht van de islamitische maand sha'baan wordt Lailat-ul-Baraat genoemd. Het is een nacht van gebed en meditatie, vergeving van zonden en bepaling van het lot. Allah stelt in deze nacht vast wie er in het komend jaar zullen sterven en wie er geboren zullen worden.